Sparkling Light

With data acquisition, analysis and creativity SL provide you.

Main menu: Home | Svenska | Page 3

Sparkling Light. Solutions Provider.

Sparkling Light forskar i din affärsrörelse, med den vetenskapliga metoden, och förser Er med en rapport, baserad på forskningen. Rapporten låter dig få reda på problem inom de ämnesområden som specificerats av Er, och föreslår kvalitétsförbättringar som kan göra Ert företag mer lönsamt.

Ämnesområden innefattar marknadsföring inclusive rekommendationer och idéer för TV-reklam, radioreklam, tryckt media, internet och reklamprylar. Vidare, SL forskar i teknologiområden, sociala förhållanden för de anställda, kundrelationer, bild av företaget, varumärke, ekonomi, organisationsstruktur, företagskultur, belöningsincitament och bestraffningsavskräckning, kaizen - ständiga förbättringar, konkurrenssituation, hot, möjligheter, mål, expansion inklusive företagsförvärv och till sist leverantörsläge.